Hos FysioDanmark Nørresundby

Hos FysioDanmark Nørresundby
- Står din sundhed øverst på listen
- Har vi vores rødder i fysioterapien
- Ønsker vi at hjælpe dig med at tage aktiv del i din egen sundhed
- Bliver du taget alvorligt

Klinikken har eksisteret siden marts 2017. Vi har 3 fysioterapeuter tilknyttet fast. Derudover har klinikken også samarbejde med 1 kostvejleder.

Alle ansatte brænder for hver deres felt, og sammen vil vi arbejde hårdt for at hjælpe dig godt på vej til et sundt og aktivt liv. Klinikken er beliggende på torvet i Nørre Uttrup. Her er der gode parkeringsforhold foran klinikken, og det er nemt at komme til med offentlig transport.
Hos FysioDanmark Nørresundby bliver alle taget alvorligt, og vi bestræber os på, at du, som klient, får den bedste og mest effektive behandling som muligt.

Den Danske Kvalitetsmodel

Vi er blevet pilottest-akkrediteret og gået igennem UDEN anmærkninger.
Akkreditering betyder, at vi har haft besøg af folk fra Den Danske Kvalitetsmodel. De har blandt andet set på kvalitet indenfor faglighed og patientsikkerhed i FysioDanmark Nørresundby. Den Danske Kvalitetsmodel, er det nationale og tværgående kvalietsudviklingsssystem for offentligt finansierede sundhedsydelser i Danmark. Det er et akkrediteringssystem, hvor de deltagende privathospitaler, apoteker, praktiserende sundhedspersoner og kommuner bliver vurderet hvert tredje år, med henblik på at opnår akkreditering.
Læs rapporten her: Pilot-akkreditering_2017

Utilsigtet hændelse

Alle i sundhedsvæsenet kan blive involveret i en utilsigtet hændelse. Formålet med rapportering af utilsigtede hændelser er forbedring af patientsikkerheden. Utilsigtede hændelser rapporteres til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Rapporterne sendes online via www.dpsd.dk eller www.stps.dk.

Læs mere her: Utilsigtet hændelse